Eden Shire Estate


Het creëren van nieuwe stuifduinen in de landschappelijke overgang van de zandverstuiving vormt de basis voor de uitbreiding van negenentwintig bijzonder recreatiewoningen. De ontsluiting met parkeren is hierbij geheel ondergronds opgelost.

Bovengronds bieden daardoor rust en ruimte de ideale landschappelijke omgeving voor een recreatief verblijf. De natuurlijke vorm van de architectuur, op basis van een zelfdragende schil, wordt onderstreept door de harmonieuze inbedding in het duinlandschap. Bijzonder is ook dat het energiezuinige duurzame concept met een groot aantal eco-biotopen naadloos aansluit bij de natuurbouw. De mens voelt zich hier weer thuis.

Het wordt een project met een bijzonder hoge wow-factor:

  • Twee gewelfde ondergrondse multifunctionele ruimtes vormen ieder een duin.
  • Er worden 29 bijzondere recreatiewoningen met bijbehorende voorzieningen gerealiseerd.

Dit spraakmakende project wordt in hechte samenwerking met de parkeigenaar en diverse ketenpartners vormgegeven. De eerste beelden zijn inmiddels beschikbaar.

Kenmerken van het plan:

  • Innovatief in zijn opzet.
  • Duurzaam door materiaal besparingen en vorm.
  • Levensloopbestendig vanwege multidisciplinaire combinaties in functies en liftvoorziening.
  • Energie zuinig en beheersvriendelijk d.m.v. gebruik van domotica.
  • Flexibele bouwvolume(s) en indelingen.
  • Ecologisch door zijn gewelfde architectuur naadloos in zijn natuurlijke omgeving past.
  • Uniek exploitatieconcept door zijn flexibiliteit en multidisciplinaire functionaliteit wat een hoge bezettingsgraad mogelijk maakt.
  • Toekomst bestendige exploitatie door de multidisciplinaire opzet van het plan