ARQ. een nieuwe dimensie in wonen


ARQ. is wonen in een nieuwe dimensie. Wil je als gemeente, corporatie of belegger investeren in een andere woonvorm dan de standard? Een doelgroep bedienen die het leven lief heeft en voor wie duurzaamheid vanzelfsprekend is?

De nieuwe technologie van ARQ. heeft veel onderscheidende en innoverende factoren:

  • Excentrieke vorm
  • Vrijheid in indeling zonder belemmering van draagmuren
  • Variatie van woonvormen onder een dak
  • Besparing op materiaal, materieel en arbeid
  • Reductie van CO2 uitstoot

ARQ. biedt ruimte voor variatie in woonvormen

Een combinatie is mogelijk van verschillende inspirerende woonvormen, die allen gebruik maken van dezelfde ballon. Denk daarbij aan een variatiewoning; studio’s gekoppeld aan een rug-aan-rug woning. Of een groot appartement op de begane grond met twee studio’s erboven. Ruime en lichte tweekappers of een grote villa of deze juist weer opdelen in verschillende woonunits…. We denken graag mee wat op de locatie en bij de beoogde doelgroep het beste aansluit.

Van idee naar ARQ. op maat

Door middel van co-creatie kunnen we een beoogd nieuwbouwplan samen vormgeven. ‘Samen’ betekent dat deelnemers (gemeentes, omwonende, potentiële bewoners etc.) middels informatiebijeenkomsten, woonworkshops en enquêtes invloed kunnen uitoefenen en dat er wordt geluisterd naar uiteenlopende ideeën. Dat kan vanaf de ontwerpfase zijn, maar ook vanaf het eerste initiatief. Samen gaan we dan aan de slag om ARQ. op de beoogde locatie verder vorm te geven en geïnteresseerden te verzamelen.

BetonBallon

BetonBallon is de innovatie die onze leefomgeving en de inframarkt gaat veranderen. De duurzame methodiek van BetonBallon maakt het mogelijk om sterke organisch vormgegeven constructies, snel en betaalbaar te realiseren. Deze innovatieve methodiek is toepasbaar voor de woning-, recreatie-, infra- & utiliteitsbouw.

Blauwhoed

Blauwhoed is een onafhankelijke, marktmakende ontwikkelaar. We richten ons op de ontwikkeling, verkoop en realisatie van woningen en de (her)ontwikkeling van commercieel vastgoed. Blauwhoed ontwikkelt in co-creatie: we betrekken klanten vroegtijdig in het proces. Onze projecten, eigen concepten en initiatieven zijn verspreid over heel Nederland.