Bouwmethodiek


Algemeen

Met de BetonBallon-bouwmethodiek® is het mogelijk om op eenvoudige en duurzame wijze bijzondere constructies te realiseren. Wij kunnen zo efficiënte en prachtige constructies op economisch verantwoorde manier mogelijk maken. Met de BetonBallon-methodiek kunnen we creatief en duurzaam bouwen met gewelfde vormen.

Wet van de zwaartekracht
Zwaartekracht is een van de belangrijkste universele wetten. De kettinglijn (dit is de vorm die een hangende ketting aanneemt onder invloed van zwaartekracht) geeft in onze ogen een ‘subliem antwoord op de wet van de zwaartekracht’. Met de BetonBallon-bouwmethodiek gebruiken wij deze kettinglijnvorm. Daarmee brengen we het beton in een positie, waarin het zijn meest karakteristieke functie kan benutten: het opnemen van drukkrachten.

Het milieu
We kunnen het gebruik van materiaal en de uitstoot van CO2 met meer dan 50% reduceren!  Dit is mogelijk omdat we vorm, bouwproces en materiaal optimaal op elkaar afstemmen.

De mogelijkheden
De BetonBallon-bouwmethodiek is een ‘manier van bouwen’. De gebogen vormen laten grote hoogten en overspanningen toe, en zijn breed inzetbaar in de woning-, recreatie-, infra en utiliteitsbouw.

Eenvoudig en snel proces
Deze nieuwe manier van gewelfd bouwen realiseren we met behulp van een ballon. Wij blazen de ballon op in de gewenste vorm op locatie, we spuiten hier beton in lagen overheen en laten hem na uitharding weer leeglopen. Hiermee kunnen we gewelfde slanke constructies maken.

Simpel Proces

BetonBallon Projecten op hoofdlijnen (BBP)

  1. De ballon wordt naar het werk gebracht en wordt op een vaste ondergrond vastgezet. Tijdsduur van circa één dag.
  2. Afhankelijk van de wensen en toepassing wordt er traditioneel bewapend (tijdsduur van circa één á twee dagen) of wordt er staalvezel gebruikt die toegevoegd wordt aan het betonspuitproces.
  3. Vervolgens wordt er beton in lagen over de ballon gespoten al of niet met staalvezel. Tijdsduur van circa één á twee dagen.
  4. Na uitharding laten we de ballon leeglopen en wordt deze weggehaald. Tijdsduur van circa  één dag.

Ontwerpproces

Eén van de hoofdwerkzaamheden van BetonBallon Technology is het op onderscheidende wijze vormgeven van gebouwen die met onze BetonBallon-methodiek gerealiseerd kunnen worden. Aandacht voor mens, milieu en het gebouw zijn belangrijke uitgangspunten tijdens het gehele ontwerpproces.

Daarnaast hechten wij grote waarde aan samenwerking met ander partijen in de keten met respect voor de wederzijdse belangen die er bestaan. Primair houden wij ons bezig met de constructieve schil waarbij de hieronder vermelde werkzaamheden verzorgen.

Wij verzorgen daarbij o.a.:

  • Onderzoek naar de mogelijkheden en kansen van BetonBallonconstructie in relatie tot de gewenste toepassing op locatie
  • Begeleiding van ontwerp tot realisatie van de constructieve betonballon schil in de diverse ontwerp fases zijnde: initiatie fase, SO, DO, Vergunning en UO
  • Engineering van de BetonBallon constructie
  • Realisatie van de betonballon constructie
  • Kwaliteitscontrole tijdens ontwerp en uitvoering
  • Verhuur ballon en transport

Indien gewenst en noodzakelijk kunnen wij ook aanvullende diensten verzorgen in overleg.
In het ontwerp worden de vele mogelijkheden van de BetonBallon-methodiek nauwkeurig afgestemd op uw specifieke wensen en eisen maar ook op de functie van het gebouw en onder meer het karakter van de locatie.

Zowel de vormentaal als de gunstige constructieve eigenschappen van de BetonBallon-methodiek zorgen ervoor dat deze bij uitstek geschikt is voor een groot aantal gebouwtypen in de woning-, recreatie-, infra- en utiliteitsbouw. Waar nodig vullen gekromde en rechte vormen elkaar aan tot een symbiose met een optimaal ontwerp.

De organisch-natuurlijke vorm die het (ondergronds) bouwen met dit concept oplevert, bieden fantastische mogelijkheden voor de landschappelijke inpassing van deze bouwwerken.

Neem contact op met ons en bespreek de mogelijkheden en kansen.